Opslagstavlen

Opslag til opslagstavlen sendes til webgruppen@aatoften.dk.
Angiv venligst i hvilken periode du ønsker at opslaget skal være synligt.

Salg af stole fra Fælleshuset

Eftersom det er besluttet at anskaffe nye stole til Fælleshuset, bliver de gamle sat til salg. 

De sælges for kr 30 pr styk. Ved køb af 4 stole eller mere er prisen kr 25 pr styk.

Hvis du er interesseret bedes du sende en mail til bestyrelsen@aatoften.dk. Så bliver du skrevet op. Stolene kan hentes og afregning sker, når de nye stole kommer midt i august.

De resterende stole vil blive sat til salg på DBA (Den Blå Avis)

20200703 152910

 

 

Nivåcenteret versus Åtoften i fremtiden

Kære alle

Som I sikkert allerede har læst, skal Nivåcentret ændres markant. I Lokalavisen 6.6.2017 er der en kort artikel samt en temmelig fnidret tegning om emnet. sn.dk bringer en mere informativ artikel: http://sn.dk/Fredensborg/Billeder-af-centerplan-Nedrivning-derefter-hoejt-og-mindre-groent/artikel/659365 under overskriften "Billeder af centerplan: Nedrivning, derefter højt og mindre grønt". Det er temmelig sigende.
Der er næppe nogen, som kan være uenig I, at noget skal der gøres ved centeret. Hvad der gøres, har dog stor betydning for alle os, der bor lige i nærheden. Specielt når man tænker på, at en del ikke har bil længere og derfor er helt afhængige af gode nærbutikker i et hyggeligt nærmiljø.
 
Jeg vil derfor opfordre alle til at læse artiklen grundigt, for der lægges op til et helt andet Nivå, end det vi kender. 4-5 etagers høje bygninger og væk med den lille park mellem centeret og skolen. Af artiklen fremgår det ikke, om boligerne bliver ejer- eller lejeboliger, hvilket jo også har stor betydning for, hvordan et nyt kvarter vil udvikle sig med årene.
 
Artiklen slutter med "Nu er der lagt op til borgerinddragelse med borgermøde og dialog med DSB inden det næste møde i Plan-, Miljø og Klimaudvalget efter sommerferien." Her i huset har vi dog ikke hørt noget fra kommunen. Derfor håber jeg, at vi i Åtoften sammen gør, hvad vi kan, for at sikre et fint center i fremtiden.
 
Venlig hilsen
Mette, nr. 85

Dametennis - invitation

Er der  nogen damer i Åtoften, som har lyst til at spille tennis med mig?  Jeg er ikke nybegynder, men spiller middelgodt. Jeg er også medlem af en anden tennisklub, men har også tid og lyst til at benytte vores gode tennisbane ind imellem.

 Ring eller skriv gerne til 61850958 og lad os finde ud af noget.

Vh. Jytte hus 173 

Vandskade erfa

Møde: 21 august 2017,  Vedr. Skjulte rør – Vandskade

Deltagere: Inger Margrethe, Helle, Henrik og Torben (alle beboere i Åtoften)
Generelt:  Alle deltagere havde eller har en forsikring mod vandskade ved skjulte rør. En sådan forsikring dækker generelt også skader på vores stikledninger til fælles forsyning i strædet.
Tryg har efter lidt trykken på maven erkendt at alle de store seriøse danske forsikringsselskaber generelt dækker det samme. Dette er blevet bekræftet af 2 uvildige forsikringsfolk med kendskab til sådanne skader.
Hvad angår mindre og billigere forsikringsselskaber skal man selv være opmærksom på hvad der dækkes og evt. ikke dækkes.
 Generelt var de vandskade ramte tilfredse med deres forsikringsselskab behandling af deres skader.
 
Følgende blev påpeget:
Man kan selv vælge håndværkere, dog skal man være opmærksom på at hvis deres priser er højere end de af forsikringsselskabets udpegede håndværkere, så skal man selv dække prisforskellen.
Sørg for at få en garanti/erklæring om at huset er skimmelfrit efter udbedringen
Undersøg/spørg: Hvem betaler hvis f.eks, et gulv er brudt op, hvem betaler så hvis alle rør udskiftes. 2 VVS firmaer har uafhængigt af hinanden oplyst at man ikke skal regne med at forsikringsselskabet vil dække andet end selve udbedringen af skaden. Hvis selvbetaling overvej samme, de to VVS firmaer har oplyst at det hvis der er tale om et gulvareal på f.eks. 30 kvm kan det koste alt mellem 5.000 til 15.000 kr.
Ingen mente at en vandskade betød at der fremover ville være tale om at enten præmien sættes op ellers at forsikringen opsiges
Undersøg om en udvidet vandskadeforsikring er noget du vil overveje/betale. En sådan forsikring dækker bl.a. kosmetiske forskelle.
Du skal undersøge om dit forsikringsselskab dækker elforbruget i de mange uger en affugtning tager.
Ikke desto mindre skal du sikre dig, at der ved en reetablering af f.eks. gulve anvendes materialer af samme kvalitet og udseende, som er anvendt i de blivende belægninger o.a.
Hvad med at have en skadedyrsforsikring (f.eks. rotter)
Du skal sikre dig at have tillid til forsikringsselskabets taksator (som tidligere skrevet er han selskabets mand). Hvis usikker bed om en anden taksator.
Overvej selv at lave en aktivitetsplan, som løbende kan opdateres (gerne med kopi til taksator samt alle håndværkerne) Formål at forkorte reaktionstider fra de involverede håndværkere. Kopi vedhæftet til inspiration.